CHCETE MÍT TRVALE VE SVÉM SUPERPODVĚDOMÍ I PODVĚDOMÍ SPOLEHLIVÉHO A LÁSKYPLNÉHO PRŮVODCE, KTERÝ VÁM OTEVŘE POUZE TY CESTY ŽIVOTEM, PO KTERÝCH TOUŽÍ VAŠE SRDCE 

V SOULADU S LÁSKOU?

Chcete se stát magnetem na myšlenky vedoucí 

k rovnováze, dobru, pokoji ve vztazích, praktické moudrosti a přinášející do všedních dnů lásku 

v každém vašem životním kroku?

Potom pravidelně meditujte 2x denně u naší 35ti minutové světově jedinečné symfonické skladby pro 64 nástrojů a mužský hlas v harmonizačním ladění 432Hz 

s názvem LÉČIVÁ POSELSTVÍ HUDBY. Zvukové vlny a světelné frekvence a jejich vibrace, tok a směr jsou základem existence naší reality. Všechny frekvence působí fyzikální, chemickou, mentální, spirituální i emoční odezvu v našem celém těle a mysli. Náš frekvenční koktejl 

s léčivými účinky rozvibruje každou vaši buňku v souladu s výše formulovaným posvátným záměrem. Budete mocně přitahovat do svého života přesně to, co si přejete.

Kdy použijete tuto unikátní nahrávku

Pokud


chcete iniciovat proces regenerace ve svém fyzickém těle a rychleji nalézat rady vedoucí k uzdravení.

Pokud


chcete uvolnit z těla a přeměnit všechny nashromážděné negativní emoce a vrátit je jako energii lásky, která bude nadále palivem vašeho způsobu prožívání.

Pokud


chcete dostat pravdivé a pro vás radostné odpovědi na vaše hluboké životní otázky.


Pokud


chcete rychleji a efektivněji nalézat řešení dříve neřešitelných nebo komplikovaných situací

v souladu s univerzální pravdou a tudíž pro vás bezpečně.

Pokud


chcete nabýt rychleji nových schopností a dovedností, zrychlit svůj proces učení a umožnit sobě mnohem hlubší příjemné citové prožitky s okolním světem.

 Ladění nástrojů na frekvenci 432Hz použité v kombinaci s více než 24 nástroji, poslouchané při meditaci, propojuje rychlým tempem do vaší největší životní síly a iniciuje stav rovnováhy a pravdy a tudíž:

umožňuje řešení

dříve neřešitelného směrem k rovnováze


ulevuje od negativních emocí

a transformuje je, aby vám neunikala energie a tím životní síla


zlepšuje komunikační dovednosti

směrem k pokoji mezi všemi bytostmi na Zemi a ve vesmíru


pomáhá člověku vyznat se ve vlastní hlavě

a zvážit, co je pro něj a pro ostatní nejlepší vzájemně
TYTO VĚCI CHCE KAŽDÁ BYTOST VE VESMÍRU, ALE NE KAŽDÁ VÍ, JAK JICH DOSÁHNOUT.


Tato frekvenční lázeň umožňuje propojení všech bytostí (i jejich myšlenek a jejich odkazu v zanechaných věcech kdekoli ve vesmíru) v lásce k sobě navzájem, protože si všichni v duchovním srdci lásku přejí, a v superpodvědomí i podvědomí ví, jak to mají společně udělat. Díky aplikování, přijetí a zesílení této frekvence lásky si to uvědomí, najednou vědí jak postupovat a jsou mocně přitahováni k myšlenkám, lidem a celkově ke všemu, co jim jejich záměr pomůže zrealizovat. 


Tato skladba spouští frekvenční komunikaci, které jinými způsoby nelze nijak dosáhnout.

Tato vzájemná komunikace aktivuje naše superpodvědomí a podvědomí na zcela unikátní úrovni.

Jste-li citlivější osoba, začnete velmi brzy prožívat emoce různými příjemnými tělními projevy, protože pocítíte účinek frekvencí na vaše buňky. Osoby méně sensitivní začnou pociťovat nejprve fyzickou úlevu od stresu a napětí a zaznamenají mentální a emoční regenerační procesy.

 
Skladbu aplikujte v souladu s pokyny, které jsou na obale CD a na našem webu a originálních letácích.

 

GARANCE ABSOLUTNÍ SPOKOJENOSTI: PO TĚCHTO TÓNECH SE ROZTANČIL I BŮH LÁSKY A SLÍBIL, ŽE UŽ NIKDY NECHCE PŘESTAT.

NA VZNIKU CD SE PODÍLELI


Varhan Orchestrovič Bauer


hudební kompozice


Dirigent a hudební skladatel filmové hudby.


Zpěvák
Vojtěch Dyk


improvizační zpěv


Český zpěvák a hudebník.


Okamžitý filmový orchestr


hudební těleso


Orchestr Varhana Orchestroviče Bauera.


 KATEŘINA
ELISABETH ČESKÁ


autorka projektu


Majitelka Institutu dynamického zdraví.

www.katerinaelisabethceska.cz

CO DOSTANETE?

Disk splňující všechny parametry hudby s léčivým potenciálem, komponovaným dle přesných kritérií na meditační spirituální hudební vířivku. 


Harmonizačním laděním nástrojů a přesnými frekvencemi, rytmem a motivy se vaše tělo dostane nejprve do stavu odpoutání se od reality, poté se vybudí k vypuzení všech negativních emocí a myšlenek, aby se pak mentálně odpojilo od starostí a chaosu všedních dnů a bylo připraveno na další mírumilovnou cestu životem ve stavu harmonie a rovnováhy a s ochranou proti všem vlivům světa, které se ho snaží z této harmonie vykolejit.

SKLADBY


1.  Východ slunce
soustředěné melodické dýchání


2. Šaman
rytmická pročišťovací levitace


3. Smířený odlet v harmonii
včetně odpuštění ve vrcholu
Fotografie z nahrávání CD

KONTAKTNÍ INFORMACE

KONTAKT PRO KOMPLEXNÍ PORADENSTVÍ:


Institut dynamického zdraví

Fungujeme pouze na základě dobrovolných finančních darů.

www.indyz.cz

tel: 607 969 560

email: poradna@indyz.cz

AUTORKA A MAJITELKA AUTORSKÝCH PRÁV PROJEKTU:


Kateřina Elisabeth Česká

www.katerinaelisabethceska.cz

Prodej zajišťuje NATUROPATHIC COLLEGE s.r.o.

IČ: 02601621

Hradiště na Písku 81

533 52 Staré Hradiště