CHCETE MÍT TRVALE VE SVÉM SUPERPODVĚDOMÍ I PODVĚDOMÍ SPOLEHLIVÉHO A LÁSKYPLNÉHO PRŮVODCE, KTERÝ VÁM OTEVŘE POUZE TY CESTY ŽIVOTEM, PO KTERÝCH TOUŽÍ VAŠE SRDCE 

V SOULADU S LÁSKOU?

Chcete se stát magnetem na myšlenky vedoucí 

k rovnováze, dobru, pokoji ve vztazích, praktické moudrosti a přinášející do všedních dnů lásku 

v každém vašem životním kroku?

Potom pravidelně meditujte 2x denně u naší 35ti minutové světově jedinečné symfonické skladby pro 64 nástrojů a mužský hlas v harmonizačním ladění 432Hz 

s názvem LÉČIVÁ POSELSTVÍ HUDBY. Zvukové vlny a světelné frekvence a jejich vibrace, tok a směr jsou základem existence naší reality. Všechny frekvence působí fyzikální, chemickou, mentální, spirituální i emoční odezvu v našem celém těle a mysli. Náš frekvenční koktejl 

s léčivými účinky rozvibruje každou vaši buňku v souladu s výše formulovaným posvátným záměrem. Budete mocně přitahovat do svého života přesně to, co si přejete.

Kdy použijete tuto unikátní nahrávku

Pokud


chcete iniciovat proces regenerace ve svém fyzickém těle a rychleji nalézat rady vedoucí k uzdravení.

Pokud


chcete uvolnit z těla a přeměnit všechny nashromážděné negativní emoce a vrátit je jako energii lásky, která bude nadále palivem vašeho způsobu prožívání.

Pokud


chcete dostat pravdivé a pro vás radostné odpovědi na vaše hluboké životní otázky.


Pokud


chcete rychleji a efektivněji nalézat řešení dříve neřešitelných nebo komplikovaných situací

v souladu s univerzální pravdou a tudíž pro vás bezpečně.

Pokud


chcete nabýt rychleji nových schopností a dovedností, zrychlit svůj proces učení a umožnit sobě mnohem hlubší příjemné citové prožitky s okolním světem.

 Ladění nástrojů na frekvenci 432Hz použité v kombinaci s více než 24 nástroji, poslouchané při meditaci, propojuje rychlým tempem do vaší největší životní síly a iniciuje stav rovnováhy a pravdy a tudíž:

umožňuje řešení

dříve neřešitelného směrem k rovnováze


ulevuje od negativních emocí

a transformuje je, aby vám neunikala energie a tím životní síla


zlepšuje komunikační dovednosti

směrem k pokoji mezi všemi bytostmi na Zemi a ve vesmíru


pomáhá člověku vyznat se ve vlastní hlavě

a zvážit, co je pro něj a pro ostatní nejlepší vzájemně
TYTO VĚCI CHCE KAŽDÁ BYTOST VE VESMÍRU, ALE NE KAŽDÁ VÍ, JAK JICH DOSÁHNOUT.


Tato frekvenční lázeň umožňuje propojení všech bytostí (i jejich myšlenek a jejich odkazu v zanechaných věcech kdekoli ve vesmíru) v lásce k sobě navzájem, protože si všichni v duchovním srdci lásku přejí, a v superpodvědomí i podvědomí ví, jak to mají společně udělat. Díky aplikování, přijetí a zesílení této frekvence lásky si to uvědomí, najednou vědí jak postupovat a jsou mocně přitahováni k myšlenkám, lidem a celkově ke všemu, co jim jejich záměr pomůže zrealizovat. 


Tato skladba spouští frekvenční komunikaci, které jinými způsoby nelze nijak dosáhnout.

Tato vzájemná komunikace aktivuje naše superpodvědomí a podvědomí na zcela unikátní úrovni.

Jste-li citlivější osoba, začnete velmi brzy prožívat emoce různými příjemnými tělními projevy, protože pocítíte účinek frekvencí na vaše buňky. Osoby méně sensitivní začnou pociťovat nejprve fyzickou úlevu od stresu a napětí a zaznamenají mentální a emoční regenerační procesy.

 
Skladbu aplikujte v souladu s pokyny, které jsou na obale CD a na našem webu a originálních letácích.

 

GARANCE ABSOLUTNÍ SPOKOJENOSTI: PO TĚCHTO TÓNECH SE ROZTANČIL I BŮH LÁSKY A SLÍBIL, ŽE UŽ NIKDY NECHCE PŘESTAT.

NA VZNIKU CD SE PODÍLELI


Varhan Orchestrovič Bauer


hudební kompozice


Dirigent a hudební skladatel filmové hudby.


Zpěvák
Vojtěch Dyk


improvizační zpěv


Český zpěvák a hudebník.


Okamžitý filmový orchestr


hudební těleso


Orchestr Varhana Orchestroviče Bauera.


 KATEŘINA
Konrádová


autorka projektu


*1973-2017

Na počest známé léčitelky, která zemřela na bezuzdné mediální a osobní bezpráví na ní páchaném, byla tato hudba vyhlášena NEJVYŠŠÍ DUCHOVNÍ RADOU LIDSTVA jako NEJLÉČIVĚJŠÍ NA SVĚTĚ. Bez poslechu této hudby není možné se vyléčit docela ze žádné vážnější choroby, není možné dosáhnout úplného pokání a odpuštění genetického hříchu na základě víry ve výkupní oběť Ježíše Krista a není možné přežít do NOVÉHO SYSTÉMU POZEMSKÉHO RÁJE, který je před námi.

CO DOSTANETE?

Disk splňující všechny parametry hudby s léčivým potenciálem, komponovaným dle přesných kritérií na meditační spirituální hudební vířivku. 


Harmonizačním laděním nástrojů a přesnými frekvencemi, rytmem a motivy se vaše tělo dostane nejprve do stavu odpoutání se od reality, poté se vybudí k vypuzení všech negativních emocí a myšlenek, aby se pak mentálně odpojilo od starostí a chaosu všedních dnů a bylo připraveno na další mírumilovnou cestu životem ve stavu harmonie a rovnováhy a s ochranou proti všem vlivům světa, které se ho snaží z této harmonie vykolejit.

SKLADBY


1.  Východ slunce
soustředěné melodické dýchání


2. Šaman
rytmická pročišťovací levitace


3. Smířený odlet v harmonii
včetně odpuštění ve vrcholu
Fotografie z nahrávání CD

KONTAKTNÍ INFORMACE

KONTAKT PRO KOMPLEXNÍ PORADENSTVÍ:


Institut dynamického zdraví

Fungujeme pouze na základě dobrovolných finančních darů.

www.indyz.cz

tel: 607 969 560

email: poradna@indyz.cz

AUTORKA A MAJITELKA AUTORSKÝCH PRÁV PROJEKTU:


Kateřina Elisabeth Česká

www.katerinaelisabethceska.cz

Prodej zajišťuje NATUROPATHIC COLLEGE s.r.o.

IČ: 02601621

Hradiště na Písku 81

533 52 Staré Hradiště